Classes Timetable
Monday    
5pm JNR K1 kickboxingfundamentals+
6pm Bootcamp 
7pm K1 kickboxingfundamentals+ 
8pm Boxing   
     
Tuesday    
5pm JNR kickboxing  skill & drills 
6pm Boxing  
7pm K1 Pads 
8pm Sparing  
   
Wednesday   
 5pm  JNR K1 Kickboxing Sparing 
6pm  Ladies K1/Muay Thai  
7pm K1 Kickboxing
 
Thursday   
5PM JNR K1 KickboxingSkills & drills 
6PM  Boxing  
7PM K1 Pads  
8PM NoGi  Open matt 
   
Friday  
5pm K1 kickboxingFundamentals 
6pm Fighters S&CINVITE ONLY  
7pm Boxing 
     
Saturday    
10am K1 kickboxing 
   
Sunday   
9am Boxing  
10am JNR Boxing  
 2pm   NoGi Open matt